Projekčný ateliér Karpaty Invest pod vedením autorizovaného stavebného inžiniera Ing. Dušana Šabíka realizuje komplexné architektonické služby v oblasti stavebníctva. Zameriavame sa na projektovanie stavebných objektov, medzi ktoré najčastejšie patrí projektovanie rodinných domovprojektovanie bytových domov. Team autorizovaných stavebných inžinierov a ďalších špecialistov spolupracujúcich s firmou Karpaty Invest taktiež zabezpečuje aj poradenstvo v stavebníctve pre podporu investorov developerských spoločností.

Projekčný ateliér rieši atypické stavebné projekty a konštrukčne náročné budovy, ako napríklad projekty zdravotníckych zariadení, alebo projektovanie domovov sociálnych služieb.

Projekčný ateliér posktuje komplexné architektonické služby. Od návrhu, vizualizácií stavieb, až po realizáciu stavby rodinného domu, bytového domu, ale aj komplexné areály, ako nemocnice a polikliniky.

 

 

Stavebný inžinier - Bratislava