KARPATY INVEST


projektovanie stavieb

Projekčný ateliér Karpaty Invest, s.r.o. pod vedením Ing. Dušana Šabíka zabezpečuje služby stavebného inžiniera a výkon inžinierskej činnosti. Projekčné práce zabezpečujeme v kompletnom rozsahu, ktorý zahŕňa vypracovanie odborných štúdií, investičných zámerov projektov pre územné a stavebné konanie a samozrejme realizačných projektov. Našou chuťovkou sú atypické projekty a projekty zdravotníckych zariadení. Inžinierska činnosť pre vydanie územných rozhodnutí a pre vydanie stavebných povolení je taktiež súčasťou našej práce.

Naša práca