Dnes je 18.1.2021.
Karpaty Invest Karpaty Invest

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť KARPATY INVEST s. r. o. bola založená v roku 2007 a jej hlavnou činnosťou je výroba samonivelizačných tenkovrstvových poterov, špeciálnych základových betónov, všetkých druhov klasických betónov vrátane vodostavebných a cestných betónov vyrábaných na betonárni. Samozrejmosťou je zabezpečenie /realizácia/ dovozu „produktu“ svojim zákazníkom na miesto určenia. Pri samonivelizačných poteroch zabezpečujeme aj ich realizáciu na stavbe.

Všetky predávané výrobky sú v súlade s požiadavkami Zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Na našej výrobnej prevádzke je certifikovaný systém vnútropodnikovej kontroly. Pretože je pre nás dôležitá nielen výroba kvalitných zmesí, ale aj ich dodanie na miesto určenia, zabezpečujeme nielen dopravu zmesí autodomiešavačmi ale aj prepravu na stavbe betónpumpami (putzmeister)pri betónových zmesiach a  šnekovými čerpadlami pri tenkovrstvových samonivelizačných poteroch.

Kvalita betónových zmesí je kontrolovaná a testovaná v certifikovanom laboratóriu spoločnosti QUALIFORM Slovakia, Bratislava CSK 112, v súlade s ustanoveniami STN EN 206-1.

Naša spoločnosť na prevádzke  betonárne dáva najväčší dôraz na spokojnosť našich zákazníkov a výrobu zmesí riadi podľa ich potrieb s dôrazom na ich kvalitu. Disponujeme dostatočnými skúsenosťami a vieme zvládnuť aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Prioritným cieľom našej spoločnosti je hlavne orientácia na zvyšovanie kvality nami vyrábaných zmesí a tým dosiahnutie vysokej efektívnosti pri vynaložených nákladoch a to aj napriek súčasnej zložitej situácii v celom našom stavebníctve.

Pri výrobe všetkých druhov zmesí používame iba vysokokvalitné vstupné suroviny a to hlavne anhydrit nemeckej firmy Syntheco GmbH, cement z Považskej cementárne, certifikované prané kamenivo ( štrkopiesky ) a stavebnú chémiu firmy MC Bauchemie.

Vedenie našej spoločnosti vyvíja najväčšie úsilie na udržanie si doterajších zákazníkov a na získavanie nových zákazníkov s cieľom ich maximálnej spokojnosti s využitím najnovších poznatkov zo stavebnej praxe.

Túto stránku si pozrelo užívateľov