Dnes je 18.1.2021.
Karpaty Invest Karpaty Invest

Naša spoločnosť má vo svojom výrobnom sortimente tenkovrstvové samonivelizačné potery na báze anhydritu a cementu.V ponuke má anhydritové potery
AH 020, AH 025 a AH 030 pre zaťaženia 20, 25 a 30 MPa a tak isto cementové potery CP 020, CP 025 a CP 030 pre zaťaženia 20, 25 a 30 MPa.

Samonivelizačné tenkovrstvové potery sú vhodné hlavne pre občiansku, bytovú a zdravotnícku výstavbu, ľahký priemysel a špeciálne stavby.

Hlavné výhody týchto poterov oproti klasickým betónovým mazaninám sú:

 • potery sú vhodné hlavne na zalievanie rozvodov podlahového vykurovania, nakoľko sa pre výrobu poterov používa frakcia kameniva s maximálnym zrnom 4 mm
  a vyrobená zmes je tekutá (rozliatie zmesi na cca 240 mm) a tým sa zabezpečí dokonalé obalenie rozvodov podlahového vykurovania, čím sa znižujú časy nábehových teplôt vykurovania
 • tenkovrstvové samonivelizačné potery so zaručenou pevnosťou bez potreby armovania Kari rohožami
 • nie je potrebná vyrovnávacia samonivelizačná vrstva s penetračným náterom, čiže sa šetrí ďalší mokrý pracovný cyklus ( po vyzretí betónovej mazaniny )
  a samozrejme sa tým získava čas a skracuje lehota výstavby
 • potery sa na stavbu dopravujú autodomiešavačmi a následne sa čerpajú šnekovým čerpadlom a dopravujú na miesto určenia tlakovými gumenými hadicami, čo značne zjednodušuje prepravu materiálu ako horizontálnu, tak aj vertikálnu (možnosť čerpania až do 24 nadzenmých podlaží bez použitia medzičerpadla )
 • šetrenie času realizácie, za jednu pracovnú smenu je možné zrealizovať až 1200 m2 podlažnej plochy
 • pochôdznosť poterov po 48 hodinách
 • zaručená spracovateľnosť u anhydritových poterov aj v letných mesiacoch 240 minút, pri cementových poteroch 120 minút

 • Použitie liatych poterov si môžete pozrieť v prezentácii Samonivelizačný tekutý poter z anhydritu. v programe Powepoint.
  Túto stránku si pozrelo užívateľov